Kvalitativním výzkumem k růstu

Kvalitativní výzkum nám umožňuje zodpovědět Vaše otázky „jak?“ a „proč?“. Pomocí názorné vizualizace myšlenkových pochodů, potřeb a motivací Vašich zákazníků Vám zprostředkujeme ten nejvěrnější vhled do jejich životů.

Kvalitativní výzkum zachycuje subjektivní realitu vybraných respondentů a odkrývá tak věrohodné insighty pro Vámi definovanou cílovou skupinu.

Vydejte se s námi na cestu do životů Vašich zákazníků! 

TNS Qualitative

Co od nás můžete očekávat?

 • rychlou reakci na vaše zadání
 • detailní návrh řešení na míru
 • svědomitou přípravu projektu podpořenou intenzivní komunikací v jeho průběhu
 • vysokou úroveň expertízy a zkušenosti s vedením kvalitativních projektů v rozličných oblastech trhu
 • pečlivý výběr respondentů
 • profesionální a spolehlivý tým zkušených moderátorů
 • diskuzní studia s technickým zázemím pro náročné a nestandardní projekty
 • realizaci výzkumů po celé ČR
 • relevantní a praktické výstupy, včetně doporučení akčních kroků k jejich implementaci

 

Jak získáváme informace

Pro dotazování respondentů využíváme celou řadu výzkumných metod.

Při hledání kvalitních odpovědí na výzkumné otázky klienta klademe důraz na výběr správné metody. Aktivně používáme jak klasické kvalitativní metody (individuální hloubkové rozhovory a skupinové diskuze), tak i alternativní formy sběru kvalitativních dat. Ve virtuálním prostředí provádíme on-line dotazování, při etnografických sondách respondenty přímo navštěvujeme v jejich přirozeném prostředí, během kreativních workshopů pak propojujeme naše klienty přímo s jejich zákazníky ad. Za rok se při práci na více než 100 projektech setkáme se zhruba 2 500 respondenty.

Kolik stojí kvalitativní výzkum trhu?

Cena kvalitativních designů je různá, promítá se do ní zvolená výzkumná metoda, cílová skupina, velikosti vzorku, lokalita a typ požadovaných výstupů. Rádi vám zdarma připravíme nabídku výzkumu přesně podle vaších potřeb.

Respondenty našich výzkumů jsou běžní dospělí lidé, odborníci, pracovníci na vedoucích pozicích, vybraní zaměstnanci našeho klienta,  nebo i děti či mládež. Jejich výběr vždy závisí na povaze výzkumu a požadavcích klienta. V případě komplikovaných zadání pro rekrutaci využíváme též interního panelu domácností myMAP (viz zde).
Pro každý výzkum dokážeme nalézt  ty správné lidi!

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím Táňu Strakovou

Využívané metody (pro kvalitativní výzkum)

Pro získání dostatečného množství relevantních kvalitativních dat je třeba zvolit správnou metodu. Nejčastěji využíváme různé formy dotazování a pozorování:

 • Individuální hloubkové rozhovory

  tento způsob dotazování umožňuje detailně zmapovat respondentovo osobní vnímání dané problematiky, jeho pocity, názory a hodnoty. Využíváme je pro výzkum zákaznické spokojenosti, rozhodovacích procesů, či vnímání značek. Individuální rozhovory využíváme také v případě obtížně rekrutovatelných respondentů jako jsou např. top-manažeři či experti. 

 • Skupinové diskuse

  vedle dotazovacích technik zde záměrně pracujeme se skupinovou dynamikou. Využíváme ji pro řešení výzkumných problémů, u nichž je třeba shromáždit v krátké době širokou paletu reakcí či nápadů k danému tématu, popř. je smyslem dojít k názorovému konsenzu. Je to ideální metoda pro hodnocení a vývoj komunikačních konceptů, testování reklamy, vývoj produktů atd. 

 • Kvalitativní on-line

  Moderní metodou sběru kvalitativních dat je výzkum přes internet ve virtuálním prostředí. On-line designy poskytují vizuálně bohatší data, než pouhé dotazování či pozorování, respondenti navíc sdílí své fotografie, videa atd. Touto cestou navíc můžeme v krátké době shromáždit kvalitativní data z mnoha lokalit. V poslední době se ukazuje, že u specifických cílových skupin představuje internet autentičtější prostředí pro sdílení názorů a myšlenek než offline svět.

 • Etnografické sondy a pozorování

  tyto výzkumné postupy využívají kombinaci pozorování, situačního komentování a následného dotazování. Mohou tak citlivě zachytit chování a jednání zákazníků v jejich přirozeném prostředí. Projekty, které využívají tyto metody, jsou obvykle zaměřené na vývoj nových produktů a služeb, category management, definování pracovní rolí atd.

   

 • Workshopy

  kooperativní, zážitkové seance probíhají nejčastěji za účasti zástupců klienta i zákazníků. Obvykle se zde pracuje se vstupy z předcházejících výzkumů. Cílem workshopů je „tvorba“ - vytváření návrhů pro novou komunikaci značky, nový produkt, obal či jméno. Tento typ workshopů využívají zvláštní typy projektů, jako jsou značková řešení Kantar TNS, SuperGroup, Insightment (viz zde).