Rozšířením portfolia k inkrementálnímu růstu.

Nové produkty a služby jsou hlavní esencí byznysu. Žijeme však ve světě, kde více než 80 % nových produktů na trhu neuspěje. V Kantar TNS víme, jak tyto obtíže překonávat a jak vytvářet úspěšné strategie pro neustálý rozvoj klientova portfolia.

Náš individuálně orientovaný přístup se liší od tradiční agregované modelace tím, že dokážeme identifikovat reálný tržní dopad určité myšlenky či nápadu už od jejího počátku s ohledem na stávající portfolion klienta. Naše nástroje umožní zaměřit se v inovacích na koncepty s nejvyšším potenciálem a dodají přesný návod vývoje produktů.  Umíme vytvořit silnou strategii pro uvedení nových produktů na trh, která směřuje k opravdovému inkrementálnímu růstu.

 

Náš cílený přístup již pomohl našim klientům v následujících ohledech:

 • Využití nových segmentů trhu jako příležitostí k růstu

  Stěžejní výzva klienta

  Přední značka na trhu dováženého piva neměla zastoupení v rostoucím segmentu lehčích piv. Klient se tedy rozhodl zjistit, jaké se zde nabízejí příležitosti a chtěl touto cestou oživit stagnující prodej a zisk.

  Konkrétní zjištění

  Díky systematickému a komplexnímu přístupu nástroje Matrix, který umožňuje precizní odkrývání příležitostí k inovacím, jsme provedli výzkum nápojového trhu čítajícího více než 50 různých piv. Velmi podrobně jsme prozkoumali potřeby spotřebitelů a jejich postoje k dané kategorii. Jen tak jsme mohli lépe porozumět nenaplněným potřebám, a mohli odhalit klíčové příležitosti.

  Největší segment potřeb zde zahrnuje tzv. badge value (hrdost spotřebitelů na používání dané značky). Dále je to důraz na potřebu kvalitního lehčího produktu s uspokojující pitelností. Tyto potřeby nebyly v rámci trhu naplněny takřka vůbec. Náš cílený plán růstu pak přesvědčil vedení společnosti o tom, že podstoupení rizika je přijatelné, a že implementace posílí růst a zvýší hodnotu značky. Klient vyvinul strategii růstu prostřednitvím prodeje franšízových smluv. Tímto způsobem oslovuje potenciální zákazníky, na které nebylo dosud cíleno. Na míru pak vytvořil celý obchodní plán zaměřený na námi identifikované potřeby. Mezi než patří positioning, identita značky, value proposition, strategie a taktika on a offtrade (prodej v rámci restaurací, barů či náleven i v rámců obchodů, supermarketů atd.) a rozdělení nákladů.

  Cílený plán růstu

  Výsledný produkt byl na trh uveden dlouho před plánovaným datem a již v prvním roce značka překonala prodejní cíle o více než 50 procent.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Davida Fialu.

 • Nový život pro zavedenou značku džusů

  Stěžejní výzva klienta

  Podíl a hodnota značky Just Juice byla narušena vývojem trhu chlazených nápojů. Klient si uvědomoval, že k zachování zančky bude nezbytná inovace. Zároveň si však musel přiznat, že uvedení nových příchutí či formátů nebude stačit. Potenciál růstu bylo vidět v perlivých nápojích. Klient si však nebyl jist, zda to platí i pro jeho značku.

  Konkrétní zjištění

  Kvalitativním použitím NeedScopu jsme změřili dynamiku trhu s chlazenými nápoji a odkryli funkční a emoční parametry pro volbu značky, nenaplněné potřeby a příležitosti na trhu. Vybrali jsme spotřebitele s potenciálním vlivem do budoucna, aby nám pomohli co nejlépe projít inovačním procesem.

  Jako nejlepší příležitost pro inovaci značky se ukázalo vytvoření mixu ovocného džusu a limonády. Přesné zachycení podstaty značky Just Juice a emočních benefitů bublinek pak bylo zároveň vodítkem pro nastavení positioningu značky, včetně funkčních prvků jako je produkt a cena.

  Cílený plán růstu

  Úspěšně uvedený produkt Just Juice Bubbles, každým svým prvkem vystihujícím esenci živé zábavy plné bublinek, se tak stal nejúspěšnějším nově uvedeným produktem dané značky. Překonal i cíl stanovený pro prodej a profitabilitu dosahující 35% růstu daného portfolia. Nové uvedení na trh také pomohlo k úspěšné rekonstrukci celé značky Just Juice.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Davida Fialu.

 • Vybudováním nové mocné značky k úspěchu

  Stěžejní výzva klienta
  Naším klientem byla silná znčka obchodující v Indii se skútry. Bohužel ale ztratila v tomto oboru pozici lídra. Snahy znovudobýt své místo uvedením nového motocyklu byly neúspěšné. Náš klient si tak musel přiznat, že problém nespočíval pouze v produktu samotném, nýbrž ve značce.

  Konkrétní zjištění
  Kvalitativní a kvantitativní program NeedScope prozkoumal dynamiku trhu, aby mohl určit pro našeho klienta nejlepší příležitosti. S přihlédnutím na oblasti nacházející se za hranicemi funkčnosti jsme zjistili, že motorky a skútry naplňují na indickém trhu velmi odlišné potřeby. NeedScope přinesl vysvětlení toho, o čem motorka vlastně je. Odkryl příležitosti pro segment trhu popisovaný jako „osvobození“. Úkolem nové značky bylo zalíbit se tomuto segmentu mladých, sportovních rebelů se smyslem pro svobodu a objevování.

  Cílený plán růstu
  Nová značka byla úspěšně uvedena na trh, přímo zacílena na mladistvé publikum "rebelů bez příčiny" prahnoucí po svobodě. Nová značka pak u našeho klienta docílila obnoveného zápalu a zaujetí. To vedlo k návratu na pozici číslo jedna a publikaci mnoha uznalých článků v prestižních motoristických magazínech. 

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Davida Fialu.