Při řešení vaší byznysové otázky si kvantitativní výzkum bere na pomoc analýzu a zobecňování odpovědí velkého množství respondentů. Pracujeme formou přímých otázek, nepřímo pomocí hodnocení obrázků a dalších projektivních technik, respondenty také necháváme psát vlastní minieseje na zadané téma. Od respondentů takto získáváme ty nejkvalitnější informace. 

Co od nás můžete očekávat? 

 • skutečné řešení vašeho problému, nedodáváme pouze „čísla" v tabulkách a grafech
 • reakci na vaše zadání výzkumu do 24 hodin
 • doporučení optimálního designu výzkumu
 • flexibilitu při realizaci výzkumu
 • vysoce kontrolovaný a řízený sběr dat
 • nadstandardně vysokou kvalitu získaných dat
 • relevantní výstupy včetně doporučení a následných konzultací
 • velmi kvalitní zákaznický servis v průběhu celého projektu
 • profesionální tým, který se vám bude věnovat nejen v průběhu výzkumu, ale je připraven s vámi dlouhodobě spolupracovat
 • samozřejmostí je zachování naprosté důvěrnosti informací 

Jak informace získáváme?
Abychom dosáhli optimálních výsledků různých typů projektů, používáme různé metody sběrů dat. Tazatel, vybavený tabletem, hovoří přímo s respondenty, ročně také realizujeme desetitisíce telefonických rozhovorů, využíváme samostatné vyplňování dotazníků pomocí počítače, či mobilního telefonu. Podrobnější popis metod, které používáme, naleznete zde.

Kolik stojí výzkum trhu?
Cena kvantitativního dotazování se různí. Závisí na zvolené metodě dotazování, cílové skupině, velikosti vzorku, délce dotazování, či použitých značkových metodách zpracování a analýzy dat. Rádi vám zdarma připravíme nabídku přesně podle vašich potřeb.

Pokud vás zajímají odpovědi reprezentativního vzorku obyvatel ČR jen na několik otázek, nabízíme vám velmi efektivní metodu - službu AISA Express .

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím Davida Fialu.

Využívané metody (pro kvantitativní výzkum)


 • CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

  osobní rozhovory v domácnostech a podnicích zaznamenávané do předem naprogramovaného dotazníku na notebooku. Síť 300 specializovaných tazatelů pokrývá rovnoměrně celé území České republiky (dotazování P&P spojené se zápisem do papírových dotazníků již nevyužíváme)
 • CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

  telefonické rozhovory s domácnostmi i podniky; máme vlastní telefonické studio s kontinuální kontrolou práce tazatelů, automatickým systémem vytáčení telefonních čísel a kontrolou plnění kvót.
 • CASI (Computer Assisted Self-Interviewing)

  samostatné vyplňování naprogramovaných dotazníků respondenty bez účasti tazatele. Tuto metodu využíváme u členů našeho řízeného panelu respondentů (tzv. mymap), což je soubor mnoha tisíců respondentů, kteří se několikrát ročně účastní výzkumů, do nichž jsou vybráni. Mymap se zásadně liší od jiných panelů respondentů. Osobně jsme navštívili každého z respondentů, ověřili si základní údaje, které o sobě uvádí, a uzavřeli s ním smlouvu.
 • CLT (Central Location Tests)

  osobní rozhovory s respondenty, prováděné ve studiu. Vlastníme studia v centru Prahy a Brna, v řadě dalších měst si studia pronajímáme.