Pomáháme značkám růst

Úspěch značky se zcela zásadním způsobem odvíjí od chování spotřebitelů. To, jakou si spotřebitel vybere značku, závisí zejména na dvou faktorech: pozici značky v jeho povědomí, a pozici značky na trhu.Brand and Communication
Abychom mohli ovlivňovat tento výběr, je naprosto klíčové porozumět dynamice rozhodování nakupujících. A to je skutečná výzva. Totiž prostředí, ve kterém značky fungují, je velmi složité. Čím dál těžší je koordinovat všechny prvky ovlivňující postoje a chování spotřebitelů. 
 

Jako přední společnost na trhu marketingových výzkumů a komunikace jsme v kontaktu s mnoha světovými spotřebiteli. Rozumíme lidem a umíme přinést přesné informace o způsobu jejich rozhodování, motivaci  a o strategii. To vše lze využít za účelem růstu a ochrany podílu značky na trhu. 

K tomu nám pomáhají následující nástroje:

 • NeedScope – Odkrývání emocí, které jsou skrytým motorem růstu

  Silné značky jsou si vědomy toho, že konkurenční výhoda je víc, než jen to, co vidíme na povrchu, tedy více než jen produkt a jeho cena. Silné značky se dotýkají ještě něčeho jiného, něčeho, co na povrchu vidět není. Marketingoví pracovníci stojící v pozadí takovýchto značek vědí, že emoce mají vliv i na nejjednodušší rozhodnutí, která činíme a že výběr značky tedy není výjimkou. V dnešním složitém marketingovém prostředí jsou emoce jako motor růstu důležitější než kdykoli předtím.

  NeedScope je jedinečný výzkumný systém umožňující chápat a řídit emoce. NeedScope poskytuje konzistentní rámec pro analýzu spotřebitelů a značek napříč kategoriemi, zeměmi a kulturami. Použitím osvědčeného psychologického rámce a jedinečných projektivních technik umožňuje tento systém činit rozhodnutí, přitahovat nové spotřebitele, inovovat, zvyšovat hodnotu stávajících zákazníků i ukazovat cestu k rozvoji nových trhů.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Táňu Strakovou

 • ConversionModel – Získání, udržení a zvyšování podílu značky na trhu

  Zatímco podíl značky na trhu může působit stabilně, je realita dnešního marketingového prostředí mnohem dynamičtější. Celkový podíl značky na trhu je ohrožován pohybem lidí od značky ke značce a jejich výdajů napříč kategoriemi, (tzv. share of wallet). Klíč k ochraně a růstu podílu značky na trhu spočívá v řízení takového chování.
   

  ConversionModel pomáhá značkám uspět důkladným vyhodnocováním dvou zásadních faktorů, které ovlivňují výběr značky: Power in the Mind (jak lidé značku vnímají) a Power in the Market - pozice značky na trhu (faktory jako je např. cena či dostupnost, které mohou ovlivňovat chování zákazníků).


  ConversionModel využívá znalosti spotřebitelů a poskytuje hluboký vhled do dynamiky jednotlivých kategorií a do výdajů, přesnou identifikaci příležitostí k přitáhnutí nových spotřebitelů, znovuzískání spotřebitelů ztracených a k optimalizaci jejich útrat. Využívá precizní znalosti dnešního trhu k předpovědi týkající se trhů budoucích. 

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Pavla Ranochu

 • Brand Performance Optimisation (BPO) – Zaměření na růst prostřednictvím inteligentního trackingu

  Trackingové programy bývají rigidní, nezacílené, pomalé a ukazují jen to, co už se dávno odehrálo, a jejich hodnota je tak stále více zpochybňována. K pochopení dynamiky a složitosti volby značek v dnešní době a velkého množství vlivů utvářejících vnímání spotřebitele je třeba rychlého a inteligentního řešení.
   

  Tracking musí poskytovat nejlepší možnou informaci o stavu trhu bez dlouhého dotazování a vysokých cen. Brand Performance Optimisation (BPO) toto i nabízí. Důkladně hodnotí dva stěžejní faktory mající vliv na výběr značky: pozici značky v myslích zákazníků (jak lidé značku vnímají) a pozici značky na trhu (faktory jako je např. cena či dostupnost, které mohou ovlivňovat chování zákazníků) a zabývá se zároveň i faktory motivace pro výběr určité značky.


  Jedná se o flexibilní, modulární přístup zaměřený na klíčové obchodní otázky, který poskytuje zjištění týkající se budoucího vývoje a cílený plán růstu značky.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Jirku Vymazala