Vědět znamená růst

TNS Automotive

Automobilový průmysl se mění rychleji než kdykoli předtím. Roste konkurence. Vše je kvůli roztříštěnosti médií složitější. Zvyšuje se tlak na vývoj čistších a energeticky účinnějších, tzv. zelenějších, vozidel a nových řešení týkajících se mobility. Tradiční výzkum je příliš pomalý a nestíhá kompletně uspokojovat to, po čem spotřebitelé volají.

V TNS neustále rozvíjíme inovativní služby a pomáháme tak našim klientům odkrývat příležitosti k růstu v tomto složitém a neustále se měnícím prostředí.

S více než padesáti lety zkušeností je společnost TNS předním světovým poskytovatelem marketingových informací a insightů. 400 našich oddaných konzultantů v celém světě poskytuje precizní strategické poradenství pomáhající prohlubovat vztahy se zákazníky a vyvíjet tak nové produkty, cílit na nové trhy a nacházet cestu k růstu prostřednictvím vztahu mezi zákazníkem a značkou.

 

Jaké jsou naše nástroje pro růst v automobilovém průmyslu:   

 • TAPPS

  Odhalení možných, i když často komplikovaných, cest na trh

  Úspěšný růst v automobilovém průmyslu není zdaleka jednoduchý. Konkurence mezi výrobci aut je mnohem silnější a vzestup digitálních a sociálních médií dramaticky mění proces nákupu auta.

  Aby v tomto vysoce konkurenčním prostředí mohla vaše společnost uspět a růst, potřebujete získat velmi sofistikovanou znalost velkého množství faktorů majících vliv na volbu zákazníka.

  TAPPS společnosti TNS je nový vysoce účinný přístup vytvořený tak, aby vám ukázal správnou cestu k trhu/zákazníkovi, a to i přesto, že ta je v dnešní době stále složitější. Na rozdíl od tradičních studií, které získávají informace o spotřebitelích zpětně, je TAPPS první interaktivní online studií sledující spotřebitele v reálném čase napříč všemi kontaktními místy, tzv. touchpointy, a to online i offline.

  Na základě měření skutečného pořadí jednotlivých fází procesu nákupu auta v období čtyř měsíců Vám TAPPS poskytne přesná doporučení, kdy a jak získat potenciální klienty během celé jejich nákupní cesty.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Hanku Kopičkovou.

 • BAIT

  Reklama je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak budovat značku a pomáhat jí růst. Platí to především pro automobilový průmysl, jednu z největších reklamních kategorií, ve které jsou na celém světě každoročně investovány miliardy do propagace v médiích.

  V tomto stále rušnějším a složitějším prostředí je třeba precizní znalosti klíčových faktorů úspěchu, aby vaše reklamní kampaně vynikly v záplavě jiných a zajistily tak co nejvyšší návrat investic.

  BAIT je jediným trackingovým nástrojem sledujícím reklamu v evropském automobilovém průmyslu. Měří skutečný dopad reklamy na ukazatele „zdraví“ značky / modelu (tzv. purchase funnel a image), analyzuje vaše výsledky ve vztahu k cílům, investicím, konkurenci a tržním trendům.

  Na základě našich dlouholetých odborných zkušeností s reklamou v automobilovém průmyslu vám BAIT pomůže vyvinout a implementovat strategie pro značku a komunikaci posilující loajalitu a zapojení vaší cílové skupiny.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Hanku Kopičkovou.

 • CAP

  I přes potenciál vyšších marží, je na automobilovém poprodejním trhu nedostatek spolehlivých metrik pro řízení růstu. Potřebu přesné metriky zdůrazňuje klíčová role poprodejní výkonnosti v budování dlouhodobé věrnosti ke značce a posilování budoucího prodeje vozidel.

  CAP je nástroj, který díky monitoringu poskytuje jednoznačná akční doporučení k optimalizaci výkonnosti v poprodejních službách. Poskytuje aktuální přehled o vozovém parku a poprodejním trhu v Evropě. Konzistentně hodnotí ukazatele výkonnosti (tzv. KPIs) jako je míra retence značky, podíl na trhu služeb, či spokojenost se servisními provozovnami.

  Na základě hluboké znalosti chování spotřebitelů v oblasti používání a údržby vozidel, Vám CAP pomůže identifikovat faktory posilující volbu servisních služeb a věrnost spotřebitelů a přesně stanovit oblasti, kde můžete dosáhnout růstu.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Petru Coufalovou.

 • PromoCAR

  Rozhodující roli v procesu úspěšného prodeje hraje počet incentivních balíčků. Pro všechny značky je naprosto zásadní, aby efektivně řídily svou propagaci. I přesto však pro výrobce aut bývá opravdovou výzvou získat přesný obrázek o transakční ceně nabízené napříč sítí prodejců.

  PromoCAR je komplexní strukturovaná zpravodajská služba, která se zabývá propagačními kampaněmi automobilových výrobců a skutečnými transakčními cenami napříč Evropou.

  Poskytneme vám kombinace detailních informací o všech typech incentiv uplatňovaných automobilovými společnostmi a prodejci včetně návštěv mystery shopping a zajistíme vám hloubkovou analýzu zákaznických benefitů na konkrétní prodanou jednotku.

  Systém hodnotí účinnost vaší kampaně na úrovni modelu, značky, segmentu a trhu. Každý měsíc vám dodá důležitá zjištění ohledně vašich krátkodobých marketingových aktivit.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Petru Coufalovou.

 • Car Clinics

  V TNS víme, že zásadní pro budoucí růst a úspěch automobilových výrobců je neustálá inovace. Spotřebitelé se při rozlišování jednotlivých značek stále víc zaměřují na design, zatímco výběr konkrétního vozidla je výsledkem rostoucí potřeby po nových technologiích.

  40 let zkušeností se systémem Car Clinics nám umožňuje nabídnout specifické odborné vedení v průběhu vývoje vozidla. Od výběru designu, přes zdokonalování prototypu a optimalizaci nabídky, až po definici cílové skupiny a positioningu zavádění ceny.

  Vybavíme vás detailními znalostmi potřeb a chování spotřebitelů na celém světě a pomůžeme vám maximalizovat úspěšné zacílení a tržby u vašich vozidel nově uvedených na trh.

  Uvědomujeme si, že je důležité otestovat víc variant designu už v počátku procesu za nižší náklady. Náš revoluční systém Virtual Car Clinic  vám dodá zpětnou vazbu od spotřebitelů rychleji a bezpečněji než kdy předtím. V reakci na předchozí zjištění vám „za pochodu“ pomůže přizpůsobit design vašich vozidel.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Hanku Kopičkovou