Kantar TNS

Výroční studie Lifestyle 2016 odhalila, jak se od počátku milénia změnil životní styl Čechů

V pondělí 10.10. 2016 v prostoru Theatre Royal byly klientům představeny hlavní výsledky studie Lifestyle 2016.

V tomto roce se jednalo o 10. jubilejní ročník rozsáhlé studie o životním stylu české společnosti, jejímž základním cílem je porozumět současnému stavu české společnosti v kontextu životních potřeb a hodnot, do kterých je spotřeba Čechů zasazena.

Na robusním vzorku více než 5000 respondentů zastupující obecnou českou populaci ve věku 15-65 letos popisuje například i to, jak se od začátku milénia proměňuje české pojetí štěstí, úspěchu a sebevědomí v duchu trendu „experience society“ a jak to ovlivňuje český vztah k práci, spotřebnímu chování i ke značkám.

Přináší nově také rozsáhlé pojednání o české rodině. Dozvíte se tak například, jaké osobnosti se české rodiče snaží ze svých dětí vychovat, jaké je mediální chování českých rodin a jejich každodenní rituály, stejně tak jako na jaké typy rodin lze marketingově cílit.

 

Studie je znovu pro klienty k dispozici a k prodeji.

Pro další informace, prosím, kontaktujte Evu Královou eva.kralova@tnsglobal.com