Kantar TNS

Věříme v konkrétní pomoc!

Tento rok, jakož i v předchozích letech, TNS Aisa i díky přispění svých zaměstnanců finančně podporuje zdravotně postiženého Jiříka. Jsme rádi, že náš příspěvek pomáhá tam, kde je třeba a alespoň trochu usnadňuje nelehkou situaci Jiříkovi rodiny.  

V letošním roce bude finanční příspěvek použit na jeho terapii Therasuit, která mu umožní být zase o něco více pohybově samostatným.

Těšíme se, že budeme moc sledovat jeho konkrétní pokroky v léčbě.

TNS Aisa