Kantar TNS

TNS Aisa odhalila, proč lidé milují značky s nejvyšším IQ

Populárních značek je mnoho, ale pouze některé z nich jsou pro spotřebitele neodolatelné. Neodolatelné značky spotřebitele přitahují magnetickou silou a pro spotřebitele je velmi snadné si takové značky vybrat. Pro konkurenci je velmi náročné s takovými značkami soupeřit. Nová studie TNS Aisa se zaměřila na to, co způsobuje neodolatelnost značek a ovlivňuje konečné chování spotřebitele. 

Naši experti analyzovali a shromáždili data z nedávných NeedScope studií z celého světa a pro více než 1000 značek spočítali takzvaný kvocient neodolatelnosti (Irresistibility Quotient, IQ), který je nyní součástí všech nových NeedScope studií. Analýzou vztahu mezi IQ a užíváním značky odhalíme, jaký má neodolatelnost značky vliv na chování spotřebitelů. Díky NeedScope se nám podařilo identifikovat 8 základních faktorů úspěchu, které ve vzájemné kombinaci značkám zajistí jejich neodolatelnost.“ vysvětluje Rudolf Dymák, Head of Qualitative TNS Aisa.

  

Co mají společného značky s vysokým IQ?

Značky s vysokým kvocientem neodolatelnosti (IQ) nejsou pouze silné, snadno rozpoznatelné a populární, ale stávají se automatickou a instinktivní volbou v určité situaci a v určitém kontextu. Mezi světové značky s vysokým IQ se podle výzkumu TNS Aisa řadí například: L’Oréal (IQ 75 celosvětově), Stella Artois (IQ 82 celosvětově), Red Bull (IQ 78 celosvětově) a Audi (IQ 92 celosvětově). Tyto značky splňují všech 8 kritérií neodolatelnosti.

 

8 faktorů, které způsobují neodolatelnost značek:

 

Metodologie výzkumu:

Míra neodolatelnosti značky zahrnuje naplnění potřeb (funkční potřeby/produktové vlastnosti, sociální identifikaci a emoční naplnění) a současně to, jak spotřebitel vnímá image značky. Nabývá hodnot od 0 do 100.

Nová studie TNS Aisa se zaměřila na to, co způsobuje neodolatelnost značek a ovlivňuje konečné chování spotřebitele.