Kantar TNS

Tisková zpráva - 26. 9. 2014 - Srovnání dat o sledovanosti televizí a Youtube

Společnost Google vydala 25. září tiskovou zprávu, která mimo jiné prezentovala výsledky projektu, který pro Google společnost TNS Aisa zpracovávala. V této tiskové zprávě bylo prezentováno sloučení dat z více zdrojů. Toto sloučení dat, a jejich porovnání s daty z jiných zdrojů, se nezakládá na výsledcích dodaných společností TNS Aisa.

Bronislav Kvasnička, Managing Director TNS Aisa uvádí: „Z výzkumného hlediska není přípustné slučovat bez dalších metodických úprav data z rozdílných zdrojů a rozdílných výzkumů, které byly prováděny různými metodami a na různých vzorcích.

26. 9. 2014 - Srovnání dat o sledovanosti televizí a Youtube použitá v tiskové zprávě od společnosti Google se nezakládají na výsledcích studie dodané společností TNS Aisa.