Kantar TNS

Situace v polovině volebního období do PS PČR

Situace v polovině volebního období do PS PČR

V rámci výzkumu Trendy Česka, který provádí TNS Aisa od února roku 2014 ve spolupráci s Českou televizí a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, jsme se aktuálně zaměřili na to, jaká je situace předních českých politických stran a hnutí v polovině volebního období do PS PČR.

Výzkum byl prováděn v období od 19.-25.9.2015 a zúčastnil se ho representativní vzorek oprávněných voličů v České republice starší 18 let.

Celou TZ naleznete zde.