Kantar TNS

Rok po volbách do Poslanecké sněmovny

V rámci 8. vlny výzkumu Trendy Česka, který provádí TNS Aisa od února roku 2014 ve spolupráci s Českou televizí a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, jsme se zaměřili na to, jak se změnily volební preference předních českých politických stran a hnutí a jaká je bilance vládních stran rok po volbách do Poslanecké sněmovny.

Výzkumu se zúčastnil representativní vzorek oprávněných voličů v České republice starší 18 let. Dotazování probíhalo ve dnech 25.10.- 31.10.2014.


Infografika v
pdf

 

Rok po volbách