Kantar TNS

Municipality

Pilotní projekt pro mobilní dotazování, kde jsme se zaměřili na spokojenost lidí s obcí, ve které žijí. V průzkumu nás zajímal názor občanů na klady a zápory života v jejich městě či vesnici.

Respondenti vyplňovali dotazník prostřednictvím naší mobilní aplikace přímo v místech, která se jim líbí, případně nelíbí.

Díky Mobile Lifestreams jsme obdrželi nejen informace kdo, kde, kdy, unikátní fotografie míst, která hodnotili, ale i odpověď na otázku proč. Porovnáním spokojenosti se vzhledem daných obcí jsme tak získali stupnici spokojenosti s bydlištěm v jednotlivých krajích, doplněnou o vizualizaci oblastí.

Průzkum má sloužit zejména zástupcům krajů či měst jako návod, který prvek, oblast nebo místo by měli podpořit a zachovat, popřípadě co v dané oblasti vylepšit.

Podívejte se na výstup z projektu.