Kantar TNS

Mobile Lifestreams – mobilní dotazování

Protože v Kantar TNS věříme, že mobilní výzkum je nepominutelnou cestou k identifikaci mobilních i nemobilních obchodních příležitostí, vyvinuli jsme pro Vás Mobile Lifestreams - mobilní dotazování.


Mobile Lifestreams Vám může pomoci dostat se ke spotřebiteli přesně v okamžiku, kdy se rozhoduje o nákupu, již používá koupený produkt či značku, nebo kdy právě opouští obchod či zákaznické centrum. Lidé používají chytré telefony natolik přirozeně, že dotazování prostřednictvím mobilního telefonu prakticky nenarušuje jejich běžné zvyky.3R Mobilního dotazování.

Relevance - Lidé mají svůj telefon neustále u sebe, proto mobilní dotazování neinvazivně zapadá do jejich životního stylu. 
Reach - Dosud bylo odhalování zjištění v některých oblastech 
a situacích velmi složité. Díky Mobile Lifestream to měníme.
Reality - Odpovědi zachycené mobilním telefonem mohou 
přinést nejen více informací, ale díky odpovědím v době rozhodování nás i více přiblížit realitě. Jelikož se neptáte zpětně, 
ale přímo v okamžiku rozhodování nebo konkrétního zážitku.

Více o 3R mobilního dotazování najde zde.


Mobile Lifestreams přináší odpovědi na otázky typu:


V širším pohledu lze Mobile Lifestreams využít nejen pro přirozené pochopení zákazníků a porozumění jejich zákaznické zkušenosti, ale i k identifikování a optimalizování konkrétních „okamžiků pravdy“ pro značku či produkt. Pomáhá uceleněji mapovat spotřebitelskou cestu. A v neposlední řadě i měřit a optimalizovat komunikaci napříč všemi touchpointy.

Technické řešení Mobile Lifestreams

S pomocí aplikace v mobilním telefonu respondenti během výzkumu zaznamenávají celou řadu relevantních údajů - fotografie, geolokační informace, čárové kódy, videa, apod. Je to mobilní deníček, který mají respondenti vždy po ruce. Jeho součástí je dotazník, jehož prostřednictvím zkoumáme jejich bezprostřední motivaci, názory, dojmy a hodnocení. Například s kým v tu chvíli jsou, co dělají, proč tam jsou, co se jim líbí nebo nelíbí, co jedí, co poslouchají...

Aplikace funguje ve všech typech chytrých telefonů, bez ohledu na operační systém. Do výzkumu tak lze zapojit uživatele systémů Android, iOS, Windows, BlackBerry i dalších.


Mymap mobile - Mobilní panel
Kantar TNS uvedla jako první mobilní dotazování pro všechny chytré telefony a během této doby jsme si vytvořili mobilní panel výrazně přesahující hranici 10.000 respondentů.

Nezapomínáme na emoce 

Jsme přesvědčeni, že mobilní výzkum může významně pomoci identifikovat nové obchodní příležitosti, a to jak online, tak offline. Technologie je při tom důležitá, ale není pro nás cílem, jen prostředkem. I v Mobile Lifestreams se soustředíme na jednotlivce - na jeho emoce, motivace, rozhodování i prožitek. Proto od Mobile Lifestreams můžete očekávat nejen odpovědi na otázky „co, kde a kdy“, ale i na otázku „proč“.