Kantar TNS

Korupce v ČR

V rámci 19. vlny výzkumu Trendy Česka* jsme se zaměřili na míru korupce v České republice. Výsledky výzkumu ukazují, že pro většinu respondentů zůstalo úsilí v boji vlády ČR s korupcí ve srovnání s rokem 2014 na stejné úrovni. Přičemž starší lidé vnímají toto úsilí pozitivněji než mladší lidé.

Jak často se potkáme s přijímáním či dáním úplatku? V tomto případě je osobní zkušenost nízká, pokud proběhne, tak mezi muži a to ve věku 30-44let a u podnikatelů.

Co se týče situace, kdy úplatek žádá státní úředník, tak tuto situaci považuje většina respondentů za velmi špatnou.

 

Výzkum byl prováděn v období 21.-27.11.2015 a zúčastnil se ho representativní vzorek 1200 respondentů v České republice starší 18 let.

 

* Výzkum Trendy Česka provádí TNS Aisa od února roku 2014 ve spolupráci s Českou televizí a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

 

TZ naleznete zde. Infografiku naleznete zde.