Kantar TNS

Kantar CZ bude na trhu reprezentovat brand Kantar TNS a Kantar Millward Brown

V roce 2016 se značky Kantar TNS a Kantar Millward Brown stali nositeli brandingu Kantar a nově budou vystupovat pod jedním právním subjektem jako společnost Kantar CZ.

Cílem je zjednodušit klientům přístup k portfoliu obou značek a celkově jim tak nabídnout lepší služby díky silnější a těsnější spolupráci mezi nimi. Nedílnou součástí této změny je zefektivnění interní organizační struktury a externích komunikačních kanálů.