Kantar TNS

Češi chtějí používat lokalizační služby

Lokalizační služby rostou nejvíce ze všech mobilních služeb. 
60 % lidí, jenž dosud lokalizační služby (LS) nevyužili, je chce začít používat v blízké budoucnosti. Nejen to zjistila agentura TNS v aktuální studii Mobile Life, která zkoumala 48 000 uživatelů z 58 zemí světa.

Ukazuje se také, že většina lidí na celém světě již uznává význam sdílení své polohy, a to i díky výhodám plynoucím z širokého rozsahu návazných služeb.

Některá zajímavá zjištění, včetně pohledu na Českou republiku, jsme uvolnili jako interaktivní vizualizaci na adrese www.tnsglobal.com/mobilelife .

mobile.png

Lokalizační služby se přesunují do mainstreamu.

Téměř jedna pětina (19 %) z 6 miliard uživatelů mobilních telefonů již používá lokalizační služby a více než trojnásobek (62%) to plánuje v dohledné budoucnosti. V České republice se jedná dokonce o 76% lidí.

Globálně využívá 46 % lidí lokalizační služby nejčastěji pro mapovou navigaci. Je tu ale rostoucí zájem i v dalších činnostech. 13 % uživatelů sociálních sítí se „čekuje” pomocí služeb Foursquare nebo Facebook Places - oproti roku 2011 byl zaznamenán nárůst o 50 %. V České republice se pomocí mobilního telefonu „čekuje“ 9 % lidí.  

Globální uživatelé používají LS čím dál tím více pro obohacení svého sociálního života. Jeden z pěti lidí (22 %) hledá takto své přátele v okolí. Čtvrtina používá tuto technologii, aby nalezla blízkou restauraci nebo zábavní podnik (26 %), popřípadě zjistila aktuální jízdní řády (19 %), 8 % ji využívá k objednání taxi.

Důvtipní uživatelé lokalizačních služeb zjistili, že sdílením své polohy mohou získat i výhody od značek a obchodníků – potvrdilo se, že jeden z osmi (12,5 %) sdílí svou polohu „výměnou“ za speciální nabídku nebo slevu. 

Jeden z pěti mobilních uživatelů (21 %) dále uvedl, že by pro něj byla mobilní reklama zajímavá, pokud by mu byla nabízena dle jeho aktuální pozice.

James Fergusson (Global Head, Digital & Technology Practice, TNS) se k tomu vyjadřuje následovně: „Lidé si uvědomili, že sdílení aktuální pozice je pro ně často spojeno s nějakým typem odměny, ať už se jedná například o slevy nebo zajímavé nabídky. Důležitá je kombinace času a kontextu – lidem dáte nabídku ve chvíli, kdy ji mohou jednoduše využít – to odemyká pro marketéry silný nástroj k preciznějšímu cílení.“

Komplexní mapa

Studie Mobile Life ukazuje nejen na stále větší ochotu využívat lokalizačních služeb, ale potvrzuje i to, jak rozdílné jsou základní důvody pro používání LS na jednotlivých trzích. Například v Latinské Americe lidé nejvíce využívají funkci „najít své přátele“ (39 %), oproti tomu v Indii tuto funkci používá jen 11 % lidí. V Severní Americe hledá polohu svých přátel 9 % lidí a v Evropě pak 20 %. 

Využívání lokalizačních služeb se po celém světě velmi liší. V technologicky vyspělých a nasycených trzích, jakým je Asie, využívá 36% lidí LS k vyhledávání restaurací a zábavních podniků ve svém okolí.

V Číně tak činí 17 % a v subsaharské Africe 10 % lidí.

 „Tyto regionální rozdíly zdůrazňují význam cílení strategie lokalizačních služeb dle konkrétního trhu. LS nabízí marketérům nebývalou míru cílení a zapojení, ale musí to být provedeno v souladu s tím, jak se chtějí lidé v jednotlivých zemích se značkami spojovat, aby značky nepůsobily příliš dotěrně. Viděli jsme velmi pozitivní efekt v růstu zapojení, věrnosti ke značce a zvýšených prodejích tam, kde to značky udělaly správně,“ doplnil James Fergusson.

Pro více informací kontaktujte:

Tomas Pflanzer

TNS Aisa
tomas.pflanzer@tnsglobal.com